Giáo trình + hướng dẩn cài đặt SQL Server 2008 - Trung tâm đào tạo ủy quyền của Microsoft
Đăng lúc 3/22/2012 06:25:00 PM
Kết thúc chương này các bạn có thể :
 Trình bày được các khái niệm cơ bản SQL Server 2008
 Mô tả được các thành phần và kiến trúc SQL Server 2008.
 Thực hành được cách tạo cơ sở dữ liệu, tạo bảng, tạo kết nối giữa các bảng…
 Thực hành được sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu.
Còn đây là Tổng hợp tài liệu về môn cơ sở dữ liệu được mình sưu tầm và tổng hợp. Update liên tục trong 1 folder duy nhất
[PASSWORD]wWw.kenhdaihoc.com[/PASSWORD]


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN