Giáo trình hệ tính CCNA 2 - Tiếng việt
Đăng lúc 3/05/2012 08:46:00 AM
Cuốn sách “Giáo trình hệ tính CCNA 2” được biện soạn dựa trên chương trình đào
tạo chuyên viên mạng của Cisco. Lần xuất bản thứ nhất đã được bạn đọc nhiệt tình
đón nhận. Đây là chương trình học có tính thực tế cao. Trong bối cảnh công nghệ
phát triển liên tục nên giáo trình cần được cập nhật để bám sát thực tiễn. Đó chính
là lý do chúng tôi giới thiệuđến bạn cuốn giáo trình mới trong lần xuất bản này.

Giáo trình này tương ứg với kỳ học thứ hai trong chương trình đào tạo CCNA của
Cisco. Sách gồm có 11 chương, các chủ đề được trình bày có hệ thống và cô đọng.
Nội dung chính của tập hai là khảo sát thành phần cấu trúc và hoạt động của router,
đồng thời hướng dẫn người đọc cấu hình cơ  bản cho router. So với phiên bản cũ,
phiên bản mới có đề  cập thêm hai phần mới là: Giao thức thông điệp điều khiển
Internet (ICMP) và danh sách kiểm tra truy nhập (Access Control List). Bên cạnh
đó, các phần về  cấu trúc router, cấu hình router và xử lý sự  cố cho router cũng
được bổ sung thêm nhiều chi tiết mới so với phiên bản cũ

Link down: http://www.mediafire.com/download.php?ry3t2gf8djmoduj

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN