Giáo trình CCNA tiếng Việt & tiếng Anh
Đăng lúc 3/02/2012 02:35:00 PM


Mình share cho các bạn 1 số tài liệu học tập CCNA để các bạn tham khảo.
- Tài liệu CCNA tiếng Việt hơn 600 trang.
http://rapidshare.com/files/73316841...TIENG_VIET.pdf
- Tài liệu CCNA: Các môi trường truyền dẫn, giới thiệu về các loại cable (tiếng Việt).
http://rapidshare.com/files/73316144...truyen_dan.pdf
- CCNA 640-802 Portable Command Guide
http://rapidshare.com/files/73317154...CCNA_Ver4_.pdf
- Sybex CCNA 4.0 Study Guide
http://rapidshare.com/files/73317609...tudy_Guide.rar
- Chương trình giả lập Router Sensim
http://rapidshare.com/files/73317834/SemSim.rar

[Sưu tầm]

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN