Bản công bố thông tin ngân hàng ngoại thương Việt Nam
Đăng lúc 3/12/2012 09:09:00 PM
Bản công bố thông tin này nhằm mục đích công bố thông tin phục vụ việc phát hành cổ phần ra công chúng theo hình thức đấu giá công khai, là một nội dung của quá trình cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

Pass nếu có: www.kenhdaihoc.com


Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2853#ixzz1oua6SMKd

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN