Giải gần đúng phương trình vi phân thường
Đăng lúc 3/21/2012 05:14:00 PM
Bài tập và bài giải chương 6 - Giải gần đúng phương trình vi phân thường (Môn phương pháp tính)

Tiếp theo chương 5, hôm nay mình up tiếp chương 6 gồm bài tập và bài giải 

Giải gần đúng phương trình vi phân thường (Môn phương pháp tính)


      Password : wWw.kenhdaihoc.com

Dayto.kdh up lại link


Nếu bạn thấy bài viết này hay và có ích với bạn hãy nhấn nhấn "Thank" và chia sẻ bài viết này nhé

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN