Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định
Đăng lúc 3/21/2012 05:14:00 PM
Tiếp theo chương 4, hôm nay mình up tiếp chương 5 gồm bài tập và bài giải 

Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định (Môn phương pháp tính)


      Password : wWw.kenhdaihoc.comLIÊN QUAN
BÌNH LUẬN