Giải gần gần đúng phương trình
Đăng lúc 3/21/2012 05:11:00 PM
Tiếp theo chương 1, hôm nay mình up tiếp chương 2 gồm bài tập và bài giải 
Giải gần gần đúng phương trình (Môn phương pháp tính)

      Password : wWw.kenhdaihoc.com
Nếu bạn thấy bài viết này hay và có ích với bạn hãy nhấn nhấn "Thank" và chia sẻ bài viết này nhé

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN