Tổng hợp tài liệu ôn thi đại học môn toán
Đăng lúc 2/27/2012 03:56:00 PM

Phần 1: Khảo sát hàm bậc 3 : TẢI TÀI LIỆU 
Phần 2: Hàm hữu tỉ : TẢI TÀI LIỆU 
Phần 3: Hàm bậc 4 TẢI TÀI LIỆU 

Phần 4: Hình học giải tích: TẢI TÀI LIỆU 
Phần 5: Lượng giác: TẢI TÀI LIỆU 
Phần 6: Phương trình lượng giác cơ bản: TẢI TÀI LIỆU 

Phần 7: Phương trình bậc 2 với các hàm số lượng giác TẢI TÀI LIỆU 
Phần 8: Phương trình bậc nhất theo sin và cosin: TẢI TÀI LIỆU 
Phần 9: Phương trình đối xứng theo sinx, cosx: TẢI TÀI LIỆU 

Phương trình đẳng cấp: TẢI TÀI LIỆU

Phần 10: Phương trình lượng giác : TẢI TÀI LIỆU 
Phần 11: Phương trình lượng giác không mẫu mực: TẢI TÀI LIỆU 
Phần 12: Hệ phương trình lượng giác : TẢI TÀI LIỆU 
Phần 13: Hệ thức lượng trong tam giác: TẢI TÀI LIỆU 
phần 14: Nhận dạng tam giác: TẢI TÀI LIỆU 

Qui tắc cơ bản của phép đếm: TẢI TÀI LIỆU 
Hoán vị: TẢI TÀI LIỆU 
Chỉnh hợp: TẢI TÀI LIỆU 
Tổ hợp: TẢI TÀI LIỆU 
Nhị thức Newton (phần 1): TẢI TÀI LIỆU
Nhị thức Newton (phần 2): TẢI TÀI LIỆU 

Trang nguồn: www.tuoitre.com.vn 

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN