Tổng hợp các chuyên đề tích phân và ứng dụng
Đăng lúc 2/27/2012 04:19:00 PM
Nguyên hàm tích phân và ứng dụng (Bài tập+Lý thuyết): http://www.mediafire.com/?emm4fzdmowy

Chuyên đề tích phân của Trần Sĩ Tùng: http://www.mediafire.com/?ywm4ywhzk4i

Chuyên đề tích phân của Nguyễn Duy Khôi: http://www.mediafire.com/?mlyezmcvwin

Bài giảng tích phân của Phạm Kim Chung: http://www.mediafire.com/?lykgyzngy2j

Tích phân hàm hữu tỷ của Trần Phương: http://www.mediafire.com/?mznmhmlfnjw

Các bài toán tích phân qua các kì thi Đại học: http://www.mediafire.com/?rzzmxmyn5jj


Bài tập về tích phân dành cho dạy kèm và luyện thi: http://www.mediafire.com/?2ykntlzmnnnhttp://www.mediafire.com/?tddy4krmzjn

Chuyên đề Bất đẳng thức Tích phân của Nguyễn Phú Khánh: http://www.mediafire.com/?tddy4krmzjn

Nguồn : vnmath.com 
 

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN