Tài liệu bài giảng về môn hệ thống thông tin kế toán (AIS)
Đăng lúc 2/26/2012 04:37:00 PM

Tài liệu bài giảng về môn hệ thống thông tin kế toán(AIS) dành cho các bạn (Bao gồm 2 slide Power Point)

Pass tải về: www.kenhdaihoc.com


Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2729#ixzz1nTliHGZB

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN