Quản lý file đính kèm trong VBB
Đăng lúc 2/23/2012 12:38:00 AM


VBulletin Options > vBulletin Options > Message Attachment Options


* Limit Space Taken Up By Attachments (Total)
Sử dụng tùy chọn này để giới hạn tổng số lượng của các file đính kèm
tính bằng đơn vị bytes có thể chiếm dụng trên tổng số lượng Space của
Host. Nếu nhập vào số 0, nghĩa là bạn cho vô hạn.

* Attachments Per Post
Số lượng file có thể đính kèm trong một bài viết. Nhập vào số 0, nghĩa là đính kèm bao nhiêu cũng được.

* Attachment Upload Inputs
Số lượng file đính kèm cho phép mỗi một lần upload, nó sẽ hiển thị ở Popup đính kèm.

* Attachment URL Inputs
Số lượng URL cho phép của mỗi một lần đính kèm upload, nó sẽ hiển thị ở Popup đính kèm.

* Allow Deletion of Attachments Beyond Edit Time Limit
Cho phép thành viên có quyền sửa hoặc xóa file đính kèm, ngay cả khi quyền edit bài viết bị giới hạn thời gian.

* Allow Deletion of Attachments in Closed Threads
Cho phép thành viên có quyền sửa hoặc xóa file đính kèm, ngay cả khi Chủ đề đó đã bị Khóa lại.

* Allow Duplicate Attached Images
Tùy chọn này chỉ kiểm tra file đính kèm đã được gởi bởi một thành viên như là một bài.

* Resize Images
Nếu một file ảnh có kích thước lớn hơn so với mức quy định của diễn đàn
thì tùy chọn này sẽ làm giảm kích thước của file ảnh đó, nhưng nếu kích
thước quá cở thì cũng không thể làm được gì. Nếu bạn mở chức năng này
thì bạn nên giới hạn số lần được nhập file đính kèm trong một lần
upload.

* View Attached Images Inline
Nếu file đính kèm được thu nhỏ, một số hình ảnh không được thu nhỏ sẽ hiển thị dạng link, không phụ thuộc vào thiết lập này.

* Thumbnail Creation
Nếu phiên bản PHP mà bạn đang sử dụng có hổ trợ phần này, thì bạn nên mở chức năng này.


Hãy vào Attachments -> Attachment Manager -> Edit -> và chỉnh
lại những loại đuôi file nào mà bạn muốn nó hiển thị dạng Thumbnail.


Sau khi bạn kích hoạt chức năng này xong, bạn nên vào Maintenance ->
Update Counters -> Rebuild Attachment Thumbnails để chạy lại một
lần cho nó hoạt động.

* Thumbnail Size
Chiều rộng và chiều cao lớn nhất của một Thumbnail. File ảnh sẽ tự động resize như thiết đặt mà bạn chọn ở đây.


Sau khi bạn kích hoạt chức năng này xong, bạn nên vào Maintenance ->
Update Counters -> Rebuild Attachment Thumbnails để chạy lại một
lần cho nó hoạt động.

* Thumbnail Quality
Chất lượng file ảnh Thumbnail, 75 là lựa chọn tốt nhất. Vì vậy, phần này bạn nên giữ nguyên.


* Thumbnails Per Row
Bao nhiêu ảnh Thumbnail được hiển thị trên một hàng trong bài viết.

* Thumbnail Color
Thiết lập này cho bạn chọn màu đường viền của file ảnh Thumbnail.

* Use Image Lightbox
Sử dụng hiển thị ảnh kiểu Lightbox, sẽ tốt hơn khi nhấn vào ảnh sẽ ra một trang mới.

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN