Nguyên lý kế toán cơ bản [Gồm 7 chương]
Đăng lúc 2/26/2012 04:22:00 PM
Tài liệu về nguyên lý kế toán cơ bản bao gồm 7 chương.
Dựa theo đề cương môn học Nguyên lý kế toán của hội đồng kế toán

Pass tải về: www.kenhdaihoc.com
Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2727

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN