Hướng dẩn khai báo để kết nối database cho hosting
Đăng lúc 2/03/2012 08:28:00 AM

Khi làm việc với database SQL SERVER Nhiều bạn hỏi câu này.
Để khai báo kết nối database cho hosting trong thiết kế website bạn khai báo với cấu trúc như sau. Bạn thay các tham số cho phù hợp với tham số hosting của bạn.
Data Source=localhost;Initial Catalog=name_db;User ID=user_db;Password=password_db;Pooling=true;Min Pool Size=5;Max Pool Size=100;Connect Timeout=60;

Chú ý các chữ bôi đỏ để thay đổi cho hợp với website của bạn.
Trong đó
name_db là tên database của bạn
user_db là tên User của database 
password_db là mật khẩu của user database

Theo: Bkns.vn

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN