Hoạt hình 3D cơ bản [Hướng dẩn giảng dạy]
Đăng lúc 3/01/2012 08:55:00 AM
Bài 1. Tổng quan - Một số lệnh, thao tác cơ bản 
Bài 2. Phép biến đổi: Align, Array, Mirror Spacing, Snapshot 


Bài 3. Shape - Hiệu chỉnh Shape
Bài 4. Loft và Boolean 
Bài 5. Các lệnh cõ bản trong Modifier List 
Bài 6. Chất liệu cơ bản 
Bài 7. Chất liệu nâng cao 
Bài 8. Thiết kế nội thất 
Bài thực hành


Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2748

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN