Đăng lúc 2/26/2012 04:07:00 PM


Giáo trình kế toán tài chính cung cấp kiến thức về việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính bằng báo cáo

Pass tải về: www.kenhdaihoc.comXem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2725#ixzz1nTdyrVmS

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN