Hỗ trợ kê khai thuế bằng phần mềm HTKKT 2.5.5
Đăng lúc 2/26/2012 04:28:00 PM
Đễ hỗ trợ kê khai thuế và gia hạn nộp thuế TNDN Tổng cục Thuế đã cung cấp phần mềm HTKKT 2.5.5
Phiên bản bao gồm: Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế kèm theo tài liêu hướng dẫn sử dụng Tải phần mềm HTKKT 2.5.5 (Link Mediafire)
Pass tải về: www.kenhdaihoc.comXem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2728

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN