Chỉ tiêu tuyển sinh vào 20 trường quân đội năm 2012
Đăng lúc 2/24/2012 11:01:00 PM
Ngày 23/2, Ban Tuyển sinh Quân sự, Bộ Quốc phòng đã công bố thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 vào các trường quân đội.

 
Thí sinh dự thi đại học năm 2011.
 
Chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng vào 20 trường ĐH, CĐ quân đội năm 2012 như sau:
1. Học viện Kỹ thuật Quân sự: 1.657 chỉ tiêu, trong đó: Đào tạo kỹ sư cho quân đội 387 chỉ tiêu, đào tạo kỹ sư hệ dân sự 850 chỉ tiêu, khối thi: A; đào tạo cao đẳng hệ dân sự 420 chỉ tiêu, xét tuyển khối thi A.
2. Học viện Quân y: 740 chỉ tiêu, trong đó: Đào tạo ĐH cho quân đội - Bác sĩ Quân y 190 chỉ tiêu; các ngành đào tạo ĐH hệ dân sự 550 chỉ tiêu, khối thi: A, B.
3. Học viện Khoa học Quân sự: 250 chỉ tiêu, trong đó: Các ngành đào tạo ĐH cho quân đội 100 chỉ tiêu, khối thi: A, D1,2,3,4; các ngành đào tạo ĐH hệ dân sự 150 chỉ tiêu, khối thi: D1,2,3,4.
4. Học viện Biên phòng: 650 chỉ tiêu, trong đó: Đào tạo ĐH cho quân đội 360 chỉ tiêu, đào tạo ĐH cho Bộ Công an 240 chỉ tiêu, khối thi: C; đào tạo CĐ cho quân đội 50 chỉ tiêu, xét tuyển.
5. Học viện Hậu cần: 852 chỉ tiêu, trong đó: Đào tạo ĐH cho quân đội 402 chỉ tiêu; đào tạo ĐH hệ dân sự 250 chỉ tiêu; đào tạo CĐ hệ dân sự 200 chỉ tiêu, khối thi: A.
6. Học viện Phòng không - Không quân: 360 chỉ tiêu, trong đó: Đào tạo ĐH cho quân đội 320 chỉ tiêu, khối thi: A; đào tạo CĐ cho quân đội 40 chỉ tiêu, xét tuyển.
7. Học viện Hải quân: 380 chỉ tiêu, trong đó: Đào tạo ĐH cho quân đội 350, khối thi: A; đào tạo CĐ cho quân đội 30, xét tuyển.
8. ĐH Chính trị: 370 chỉ tiêu, trong đó: Đào tạo ĐH cho quân đội 300 khối thi: A, C; đào tạo ĐH cho Bộ Công an 70, khối thi: C.
9. ĐH Trần Quốc Tuấn: 750 chỉ tiêu, trong đó: Đào tạo ĐH cấp phân đội cho quân đội 400, khối thi A; đào tạo ĐHc ngành Quân sự cơ sở 80, đào tạo CĐ ngành Quân sự cơ sở 270, khối thi C.
10. ĐH Nguyễn Huệ: 705 chỉ tiêu, trong đó: Đào tạo ĐH cấp phân đội cho quân đội 365 chỉ tiêu; đào tạo đại học cho Bộ Công an 60 chỉ tiêu, khối thi: A; đào tạo đại học ngành Quân sự cơ sở 100, đào tạo CĐ ngành Quân sự cơ sở 180, khối thi: C.
11. Trường Sĩ quan Pháo binh: 125 chỉ tiêu, trong đó: Đào tạo ĐH cấp phân đội cho quân đội 95 chỉ tiêu, khối thi: A; đào tạo CĐ cho quân đội 30, xét tuyển.
12. Trường Sĩ quan Công binh: 285 chỉ tiêu, trong đó: Đào tạo ĐH cấp phân đội cho quân đội 85 chỉ tiêu, khối thi: A; đào tạo CĐ hệ dân sự 200 chỉ tiêu, xét tuyển.
13. Trường Sĩ quan Thông tin: 476 chỉ tiêu, trong đó: Đào tạo ĐH cho quân đội 146 chỉ tiêu, khối thi: A; đào tạo CĐ cho quân đội 30 chỉ tiêu, đào tạo CĐ, hệ dân sự 300 chỉ tiêu, xét tuyển.
14. Trường Sĩ quan Không quân: 150 chỉ tiêu, trong đó: Đào tạo ĐH cho quân đội - phi công quân sự 50 chỉ tiêu, khối thi: A; đào tạo CĐ cho quân đội 100 chỉ tiêu, xét tuyển.
15. ĐH Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội: 200 chỉ tiêu, đào tạo ĐH hệ dân sự 200 chỉ tiêu, khối thi C, N, R.
16. ĐH Trần Đại Nghĩa: 605 chỉ tiêu, trong đó: Đào tạo ĐH cho quân đội 155 chỉ tiêu, đào tạo ĐH hệ dân sự 250 chỉ tiêu, khối thi: A; đào tạo CĐ hệ dân sự 200 chỉ tiêu, xét tuyển.
17. Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp: 30 chỉ tiêu, đào tạo ĐH cho quân đội, khối thi: A.
18.Trường Sĩ quan Đặc công: 30 chỉ tiêu, đào tạo ĐH cho quân đội, khối thi: A.
19. Trường Sĩ quan Phòng hóa: 30 chỉ tiêu, đào tạo ĐH cho quân đội, khối thi: A.
20. Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng: 250 chỉ tiêu, đào tạo CĐ hệ dân sự, xét tuyển khối thi: A, D1.
Thí sinh dự thi vào các trường quân đội để đào tạo cán bộ phân đội bậc ĐH, CĐ cần liên hệ trực tiếp với ban chỉ huy quân sự quận, huyện, thị xã, nơi thí sinh có hộ khẩu thường trí để tìm hiểu mọi chi tiết về điều kiện, thủ tục đăng ký dự thi và dự thi.
Hồng Hạnh (tổng hợp -Dantri.com.vn)

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN