Các cách để quản lý CSDL từ xa
Đăng lúc 2/03/2012 08:30:00 AM

Q: Làm sao để tôi quản lý csdl của mình từ xa được thuận lợi?
A: Có các cách như sau:
- Truy cập trực tiếp webbase để quản lý: link website http://mssql.tendomain.com đăng nhập với userdatabase và password user database để vào quản lý.
Chú ý: Bạn cần cấu hình domain trỏ bản ghi mssql record type là A trỏ đến địa chỉ Ip của hosting.

- Cài phần mềm Microsoft SQL server 2008 R2 management studio và kết nối vào server với địa chỉ IP, user database, password user database để vào quản lý

Để an toàn cho dữ liệu, mỗi khi thao tác các thay đổi bạn nên backup một bản đề phòng có sự cố.
Link download các phiên bản Microsoft SQL server 2008 R2 management studio
Bản32 bit: tại đây
Bản 64 bit: tại đây
Theo: bkns.vn


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN