Đại cương thiết kế Web [lý thuyết và câu hỏi nghiên cứu cụ thể]
Đăng lúc 3/01/2012 09:34:00 AM
Giáo trình bao gồm 5 chương, mỗi chương đều có phần kiến thức lý thuyết và câu hỏi nghiên cứu cụ thể.


Chương 1 Giới thiệu chung 
Chương 2 Lập trình Web với ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản 
Chương 3 Ngôn ngữ kịch bản trong lập trình Web 
Chương 4 Lập trình Web động với công nghệ ASP 
Chương 5 Kết nối CSDL trong lập trình Web động với ASP 
Tài liệu tham khảo


Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2749

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN