Giáo trình Matlab - Dành cho các sinh viên các ngành kĩ thuật
Đăng lúc 1/05/2012 04:49:00 AM

Giáo trình Matlab - Khoa CNTT DDHBK Đà nẵng
Tác giả: Phan-Thanh-Tao

Nội dung tài liệu

Hướng dẫn cài đặt MATLAB 7.0
Chương 1. Các khái niệm cơ bản
Chương 2. Các phép toán trên ma trận
Chương 3. Các phép toán trên mảng
Chương 4. Thao tác trên vectơ và ma trận 
Chương 5. Thao tác trên vectơ và ma trận 
Chương 6. Hàm ma trận 
Chương 7. Đa thức và xử lý tín hiệu 
Chương 8. Hàm có đối số là hàm 
Chương 9. Đồ thị 
Chương 10. Điều khiển luồng 
Chương 11. Siêu tệp M-FILE 
Chương 12. Về tệp trên đĩa


Trích từ: Kho tài liệu CNTT
Diễn đàn: kenhdaihoc.com

Xem thêm các tài liệu liên quan đến CNTT: LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN