Giáo trình lập trình căn bản dành cho hệ TCCN - Tài liệu Visual Basic dành cho hệ TCCN.
Đăng lúc 1/04/2012 12:47:00 PM

Chương 1 Giới thiệu ngôn ngữ Visual Basic. 
Chương 2 Biểu mẫu và một số điều khiển thông dụng. 
Chương 3 Các phép toán và kiểu dữ liệu cơ bản.. 
Chương 4 Các lệnh và hàm cơ bản 
Chương 5 Thủ tục và hàm 
Chương 6 Thiết kế biểu mẫu dùng các điều khiển.

Pass nếu có:
http://kenhdaihoc.comTrích từ: kho tài liệu CNTT
Diễn đàn: kenhdaihoc.com

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN