Giáo trình 3Ds Max 9.0 - Tài liệu học tập giúp bạn có thể làm việc với ứng dụng 3Ds Max 9.0
Đăng lúc 1/04/2012 12:43:00 PM

Tài liệu học tập giúp bạn có thể làm việc với ứng dụng 3Ds Max 9.0
Bài 1: Thiết lập đơn vị làm việc..
Bài 2: Vẽ cột..
Bài 3: Vẽ cửa sổ..
Bài 4: Trim (cắt) các đường Spline giao nhau..
Bài 5: Xuất file AutoCad –› 3Ds Max..
Bài 6: Ánh sáng trong 3Ds Max (ánh sáng ngoại thất)
Bài 7: Vật liệu trong 3Ds Max
..
Bài 18: Render

pass neu có: http://kenhdaihoc.com

Trích từ: kho tài liệu CNTT
Diễn đàn: kenhdaihoc.comLIÊN QUAN
BÌNH LUẬN