Ebook Hướng dẫn sử dụng Internet - Chi tiết
Đăng lúc 1/11/2012 10:42:00 AM
Nội dung chính:

Chương I. Internet và các dịch vụ
Chương II. Thông tin về đăng ký, hỗ trợ Internet
Chương III: Hướng dẫn cài đặt kết nối Internet
Chương IV. Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ Internet
Chương V: Hướng dẫn sử dụng thư điện tử (E-mail)
Chương VI. Các câu hỏi thường gặp
Phụ Lục A. Qui trình thiết lập Multilink PPP cho máy tính kết nối Internet
Phụ lục B. các từ khoá cơ bản của Internet
Phụ lục C. Một số trang WEB thông dụng
LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN