Anh văn chuyên ngành vật lý.- English for Students of Physics
Đăng lúc 1/02/2012 08:02:00 AM
Anh văn dành cho sinh viên chuyên ngành vật lý Vol 1
Unit 01 SCIENCE 
Unit 02 PHYSICS 
Unit 03 MATTER AND MEASUREMENT 
Unit 04 INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS 
Unit 06 ELEMENTARY PARTICLES 
References

Anh văn dành cho sinh viên chuyên ngành vật lý. Vol 2
Unit 06 MOTION 
Unit 07 GRAVITATION 
Unit 08 OPTICS 
Unit 09 WEIGHT AND MASS 
Unit 10 ENERGY 
Unit 11 QUANTUM PHYSICS 
Unit 12 MAGNETISM 
Unit 13 PHASE OF MATTER 
Unit 14 ELECTRIC CHARGE 
Unit 15 NUCLEAR PHYSICS


Trích từ:
kho tài liệu tiếng anh
Tài liệu chuyên ngành vật lý
Diễn đàn: kenhdaihoc.com


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN