Tùy chỉnh số bài viết hiển thị ở trang Label (Nhãn)
Đăng lúc 12/07/2011 02:50:00 PM
Giới thiệu: Thông thường khi load một nhãn nào đó từ một bài viết, mặc định blogger sẽ hiển thị kết quả là 20 bài viết. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn điều chỉnh lại số bài viết này. 


CÁCH THỰC HIỆN 

1. Đăng nhập Blogger Dashboard (Bảng điều khiển) 
2. Chọn: Design (Thiết kế) > Edit HTML (Chỉnh sữa HTML) 
3. Đánh dấu chọn ô: Expand Widget Templates (Mở rộng mẫu tiện ích) 

4. Chèn script 


Bước 1: Tìm dòng
expr:href='data:label.url'

- Thay thế nó bằng dòng code sau:

expr:href='data:label.url +  "?max-results=10"' 

Thay số 10 thành số bài mà bạn muốn hiển thị.


Tìm được bao nhiêu kết quả thì thay bấy nhiêu. (Thông thường là 3)


Bước 2: Save template. (Lưu mẫu)

Nguon: http://kenhdaihoc.com/forum/forumdisplay.php?f=251

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN