Bỏ đường viền ảnh khi chèn hình vào blog
Đăng lúc 12/08/2011 08:10:00 AM


Nguồn: Sưu tầm Giới thiệu: Nếu bạn đăng hình lên blog và thấy có đường viền bao quanh ảnh. Điều này khiến bạn không hài lòng, nhất là với những ảnh trong suốt, xuất hiện đường viền thật không đẹp tí nào, và lúc này bạn muốn bỏ nó đi. Thủ thuật đơn giản sau sẽ giúp bạn loại bỏ đường viền đáng ghét ấy. 


CÁCH THỰC HIỆN 

1. Đăng nhập Blogger Dashboard (Bảng điều khiển)
2. Chọn: Design (Thiết kế) > Edit HTML (Chỉnh sữa HTML)
3. Đánh dấu chọn ô: Expand Widget Templates (Mở rộng mẫu tiện ích)

4. Chèn script 

Bước 1: Tìm dòng .post img {

- Đoạn code có dạng như sau:

.post img {
    max-width: 480px;
    min-width: 10px;
    clear: both;
 padding: 0px;
    border:1px solid #343434; /*Viền ảnh*/
}

- Cũng có template code có dạng khác, nếu không tìm thấy thì:

- Tìm dòng img {

- Đoạn code có dạng như sau:

img {
 border:0px;
 padding:0px;
 max-width: 570px; /*not working in IE6*/
    min-width: 1px;
    border:1px solid #343434; /*Viền ảnh*/
   }

border: Là code tạo viền bao quanh ảnh. Bỏ nguyên dòng border đi thì không còn viền ảnh nữa.


Bước 2: Save template. (Lưu mẫu)

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN