Tạo hiệu ứng ánh sáng buổi chiều với Photoshop
Đăng lúc 12/21/2011 08:58:00 PM

Bài thực hành này sẽ giúp các bạn tạo kỹ xảo ảnh sáng cho buổi chiều trên biển.
1. Mở 1 bức hình bạn muốn tạo ra như hình mẫu bên dưới
- Tiếp tục ạo 1 layer mới ctrl + shif + N hoặc chọn công cụ trên bảng layer
2. chọn công cụ Paint Bucket Tool và fill (đổ) màu đen cho layer này3. lên Filter>Render>Difference Clouds


Xem thêm 

4. Tiếp tục lên Filter>Blur>Radial Blur với giá trị : 905. Chọn chế độ blend mode cho layer này là overlay


Xem thêm 
và đây là kết quả chúc bạn thành công

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN