Tạo bài trình bày với Microsoft PowerPoint
Đăng lúc 12/16/2011 06:35:00 PM
Tài liệu này trên internet có rất nhiều nhưng rời rạc không đủ 3 phần, nay mình tổng hợp 3 phần lại rồi, các bạn down về tham khảo nhé

Nội dung khái quát
- Bắt đầu với Microsoft PowerPoint - Làm việc với bài trình bày In bài trình bày
- Chỉnh sửa văn bản trên slide
- Áp dụng và sửa đổi mẫu thiết kế.
- Chèn thông tin vào slide
- Trình chiếu
- Tạo bài trình bày đa phương tiện
- Tạo bài trình bày Web
- Duyệt lại và chia sẻ bài trình bày

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN