Sửa lỗi ảnh tràn ra ngoài khung bài viết
Đăng lúc 12/08/2011 09:09:00 AM

Giới thiệu: Đôi khi ảnh trên blog của bạn bị tràn ra cả ngoài, trông rất là xấu. Vì vậy để định ảnh không tràn ra ngoài khung bài viết ta cần quy định chiều ngang tối đa cho phép của ảnh, khi đó nếu ảnh quá to sẽ tự thu nhỏ lại theo kích thước quy định. 

Điều chỉnh kích thước MIN và MAX của ảnh hiển thị: Với hình ảnh to hơn giá trị MAX thì sẽ tự động điều chỉnh về giá trị MAX. Nếu ảnh nhỏ hơn giá trị MIN thì sẽ tự điều chỉnh về kích thước MIN. CÁCH THỰC HIỆN 

1. Đăng nhập Blogger Dashboard (Bảng điều khiển) 
2. Chọn: Design (Thiết kế) > Edit HTML (Chỉnh sữa HTML) 
3. Không cần đánh dấu chọn ô: Expand Widget Templates (Mở rộng mẫu tiện ích)

4. Chèn script 

Bước 1: Tìm dòng .post img { hoặc img { hoặc .data-post img { ,...

- Thêm sau nó đoạn code CSS sau:
max-width:500px; /*Chiều rộng tối đa*/
    min-width:200px; /*Chiều rộng tối thiểu*/
    clear: both;
}

- Nếu không có thì tìm dòng ]]></b:skin> 

- Thêm vào trước nó đoạn code CSS sau:

.post img {
    max-width:500px; /*Chiều rộng tối đa*/
    min-width:200px; /*Chiều rộng tối thiểu*/
    clear:both;
}


Bước 2: Save template. (Lưu mẫu)


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN