PHP-MySQL Programming for the Absolute Beginner
Đăng lúc 12/16/2011 05:14:00 PM
Cuốn sách rất căn bản giúp bạn nhanh chóng tiếp cận ngôn ngữ lập trình web.
PHP là ngôn ngữ thông dụng cho lập trình web. Đây là ngôn ngữ có cú pháp giống ngôn ngữ C. Đây là ngôn ngữ rất mạnh cùng với các công cụ hỗ trợ đi kèm như web server, database server đều free, nên đây là giải pháp kinh tế cho nhiều doanh nghiệp.

If you are new to programming with PHP and MySQL and are looking for a solid introduction, this is the book for you. Developed by computer science instructors, books in the for the absolute beginner series teach the principles of programming through simple game creation. You will acquire the skills that you need for more practical programming applications and will learn how these skills can be put to use in real world scenarios. Best of all, by the time you finish this book you will be able to apply the basic principles you have learned to the next programming language you tackle.


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN