Phân tích thiết kế giải thuật
Đăng lúc 12/17/2011 12:08:00 PM


00-Giới thiệu01-Các khái niệm căn bản
02-Độ phức tạp,Giải thuật sắp xếp và tìm kiếm
03-Phân tích độ phức tạp của 1 số thuật giải
04-Độ phức tạp của các giải thuật đồ thị
05-Các kỹ thuật thiết kế thuật giải
06-1 Số bài toán NP đầy đủ

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN