Đổi font, màu cho thread - tiêu đề bài viết nổi bậc trong forum vbb
Đăng lúc 12/28/2011 07:33:00 AM
Trích từ: tổng hợp thủ thuật vBulletin

Cách làm như sau :

Vào Admin CP > Styles & Templates > Search Templates 

Tìm Templates Additional.css

Mở ra và thêm vào code:

.sticky a.title {color: red; font-weight: bold;}
.
lock a.title {colorredtext-decorationline-through;}
.
hot a.title {colormaroon
;}
Và thay đổi theo mong muốn của bạn bằng các thông số khác cho css này!

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN