Những vòng gam cơ bản dùng trong guitar đệm hát
Đăng lúc 12/31/2011 12:30:00 PM
CÁC HỢP ÂM TRƯỞNG:

C_Dm_Em_F_G7_Am
D_Em_F#m_G_A7_Bm
E_F#m_G#m_A_B7_C#m
F_Gm_Am_Bb_C7_Dm
G_Am_Bm_C_D7_Em
A_Bm_C#m_D_E7_F#m
B_C#m_D#m_E_F#m_G#mCÁC HỢP ÂM PHỤ:


Cm_Eb_Fm_G7_Ab_Bb
Dm_F_Gm_A7_Bb_C
Em_G_Am_B7_C_D
Fm_Ab_Bbm_C7_Db_E
Gm_Bb_Cm_D7_Eb_F
Am_C_Dm_E7_F_G
Bm_D_Em_F#7_G_A
Cách xác định tone(hợp âm) chính một bài hát: 
Nếu các bạn đã biết cách xác định tone(hợp âm) chính của một bài hát thì chỉ cần ghép các hợp âm kéo theo của nó mà mình đã ghi ở trên. Còn nếu các bạn chưa biết cách xác định hợp âm chính thì mình sẽ chỉ cách rất đơn giản:
Bạn hãy lấy nốt kết thúc của bài hát, xem thử nốt kết bài là nốt gì: đô, rê, mi, fa.... rồi lấy nốt đó làm tone(hợp âm) chính.


Ví dụ: 
Bài "Nhánh Lan Rừng", nốt kết thúc bài là nốt "rê" thì ta sẽ lấy tone "rê" làm hợp âm chính.Còn nếu bạn muốn xem nó thuộc loại tone trưởng hay tone thứ thì đối với một người chưa học qua lý thuyết,chúng ta phải biết lắng nghe.

Cách đơn giản nhất để xác định: 
Với tone trưởng:lời bài hát trong trẻo, bay bổng, nghe thánh thót, réo rắt vui tai
Với tone thứ: nghe êm tai, trầm, nhẹ nhàng hơn tone trưởng

Trích từ: kenhdaihoc.com
Video hướng dẩn chơi Guitar
Hợp âm Guitar

Xem thêm:

  1.  Giutar
  2.  Piano
  3.  Khác
  4.  Thư viện Hợp âm

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN