Mod viết hoa chữ cái đầu tiên của bài viết cho vBB3 -Test thành công
Đăng lúc 12/28/2011 08:18:00 AM
Trích từ: tổng hợp thủ thuật vBulletin

Chức năng chính:
  • Viết hoa chữ cái đầu tiên của tiêu đề + nội dung bài khi gửi bài mới
  • Viết hoa chữ cái đầu tiên khi reply bài + edit bài viết


Hack xong nếu không được thì vào Options -->ChipLove.9xpro - Capitalize the first character of the post và yes, yes nhé LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN