Mod User Level vbb 4.x - Test thành công
Đăng lúc 12/28/2011 08:31:00 AM
Link downhttp://www.mediafire.com/?qxz920zb6t0uozw

Demo: kenhdaihoc.com
Hướng dẩn:
- up thư mục images lên host
- [Add/Import Product] là xong

Nếu không hiện ảnh

Bạn vào Styles & Templates -> Style Manager -> AnimatedArena -> Edit Templates -> Postbit Templates -> postbit_userlevel.
Tìm đoạn sau :

url({vb:stylevar imgdir_misc}/userlevel.gif) 


thay bằng :
url(images/misc/userlevel.gif)
Trích từ: tổng hợp thủ thuật vBulletin


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN