Mod thêm tab trên menu vbb - Test thành công
Đăng lúc 12/28/2011 08:39:00 AM
Demo: trên tab menu của http://kenhdaihoc.com
Đây là Mod thêm tab trên thanh menu cho Vbullentin


link down
version 1.1
http://www.mediafire.com/?o5eadgfgwzbn6p1
version 1.2
http://www.mediafire.com/?eprjceuq2i11nnp

Cài đặt:
vào plugin& products --> add/import products 
vào option -> vBH New Tabs Options

Thâm vào phần:Add new tabs URL and Text
ví dụ: 
Trang Chủ|http://kenhdaihoc.com=>seft
Calendar|calendar.php=>self


hoặc


AdminCP | / admincp / => self, 6
google | http://www.google.com => self, 1 2
vbulletin|http://www.vbulletin.com=>self;1 2
yahoo|http://www.yahoo.com=>self;1 2
vbulletin.org|http://www.vbulletin.org=>self;1 2


save lại, thế là ta có 1 tab mới trên thanh menu
Trích từ: tổng hợp thủ thuật vBulletin

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN