Mod Tạo Thông báo dạng Popup FORUMHOME vBB - Test thành công
Đăng lúc 12/28/2011 08:21:00 AM


Trích từ: tổng hợp thủ thuật vBulletin

Mod được viết bởi: Mr.Km (Vietvbb)
Mod này đc phát triển từ mod vb3 của Bác Lai bên SVIT

Cài đặt: Import XML xong

Vào Forumhome
Tìm:

{vb:raw navbar}
Thêm bên dưới

{vb:raw mrkm_tbpopup}


Xem ảnh:
Tên:  tb1.png
Xem: 11
KT:  3,5 KB


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN