Mod Sitelink Manager VBB 4 (quản lý liên kết logo)
Đăng lúc 12/28/2011 08:45:00 AM
Demo: http://kenhdaihoc.com

Công dụng: Thay vì phải chèn code, chúng ta chỉ cần import mod này, mod đã đc thiết kế rất đơn giản cho việc quản lý các liên kết logo, newbie cũng dễ dàng thực hành , ko cần phải chèn mã HTML như trước 

Site Link Manager for vBulletin 4.0 by PFC Team!
What does this plugin?
This plugin allows you to add new friendly Links/Logos image at forum footer bar .


Installation:
A. Import the xml file from the product manager.
B. Upload files via FTP to forum related folder.

Link down

Trích từ: tổng hợp thủ thuật vBulletin

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN