Mod nhắc mở các thành viên chưa post bài- VSa-Attention-Zero-Posters
Đăng lúc 12/28/2011 08:33:00 AM
Demo: kenhdaihoc.com
Nội dung liên quan-Tìm hiểu thêm về:
Chức năng: Sau 1 thời gian đăng ký (mình đặt được thời gian này), nếu thành viên không viết bài khi vào đăng nhập sẽ nhận được thông báo với nội dung
"Chào xxx,bạn đã tham gia diễn đàn được yyy ngày nhưng mới chỉ có zzz bài viết..."
Xxx =username người đăng nhập
yyy=Thời gian đã tham gia.
zzzz=Số bài viết.


HD:
Import XML file (as product): AdminCP > Plugin System > Manage Products > [Add/Import Product]


Download XML ở Dưới

Trích từ: tổng hợp thủ thuật vBulletin

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN