Mod Love Message cho vBB 4.x - Test thành công
Đăng lúc 12/28/2011 08:27:00 AM
Download fle đính kèm
Hướng dẫn:
- Giải nén, upload thư mục tdyt (trong thư mục images) lên host (bên trong thư mục forum/ images)
- Upload file cpnav_lovemessage.xml (bên trong thư mục includes/ xml) lên host (bên trong thư mục forum/ includes/ xml)
- Upload file lovemessage.php (trong thư mục modcp) lên host (bên trong thư mục forum/ modcp)
- Import file xml product-dt_love_message_utf-8.xml


Download
http://kenhdaihoc.com/forum/attachment.php?attachmentid=76&d=1314622676


Bài viết trích từ: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=503

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN