Mod ẩn link với khách cho vbb - Test thành công
Đăng lúc 12/28/2011 08:38:00 AM
Chắc bạn biết công dụng của mod này rồi chứ? Mod ẩn link với khách
Demo: kenhdaihoc.com
Download 


ACP >> Plugins & Products >> Manage Products >> [Add/Import Product] >> Chọn đường dẫn tới file vừa download, click Import -> Done.


Trích từ: tổng hợp thủ thuật vBulletin

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN