Mod Latest X Threads on Forumhome vbb3( X Chủ đề mới nhất trên ) - Test thành công
Đăng lúc 12/28/2011 08:16:00 AM
Trích từ: tổng hợp thủ thuật vBulletin


Demo: kenhdaihoc.comXem thêm hướng dẩn trong file tải về
Chú ý! Khi hack xong nhớ vào
AdminCP >vBulletin Options> vBulletin Options> Last X threads in forumhome forum specific forum(s)
tất cả những tic nào đòi Enable thì các bạn chọn yes nhé

Để hiện được Sub Box thì các bạn chỉ cần điền thông số ID box mà muốn hiện ra cách nhau bằng dấu phẩy (,) nhé!Installation::.
1 vào admincp -> Plugin System -> Import The Product.
2-mở template FORUMHOME ra

Tìm:
$navbar
Thêm bên dưới:
<if condition="$vboptions[endislastx]">
<table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center">
<thead>
<tr>
<td class="tcat">
<a style="float:$stylevar[right]" href="#top" onclick="return toggle_collapse('developer')"><img id="collapseimg_developer" src="$stylevar[imgdir_button]/collapse_tcat$vbcollapse[collapseimg_developer].gif" alt="" border="0" /></a>
<img border="0" src="$stylevar[imgdir_misc]/subscribed_event.gif"> $vbphrase[ltff]$forumnamedevel
</td>
</tr>
</thead>
<tbody id="collapseobj_developer" style="$vbcollapse[collapseobj_developer]">
<tr>
<td class="alt1">
<table width='100%' cellspacing="0" border="0">
<tr>
<if condition="$vboptions[endislastx1]"><td width="33%" align="left"><img border="0" src="$stylevar[imgdir_misc]/sticky.gif"> $vbphrase[ltfff]$forumnamedevel1</td></if>
<if condition="$vboptions[endislastx2]"><td width="33%" align="left"><img border="0" src="$stylevar[imgdir_misc]/sticky.gif"> $vbphrase[ltfff]$forumnamedevel2</td></if>
<if condition="$vboptions[endislastx3]"><td width="33%" align="left"><img border="0" src="$stylevar[imgdir_misc]/sticky.gif"> $vbphrase[ltfff]$forumnamedevel3</td></if>
</tr>
<tr>
<if condition="$vboptions[endislastx1]"><td width="33%" align="left">$lastxdevelt1</td></if>
<if condition="$vboptions[endislastx2]"><td width="33%" align="left">$lastxdevelt2</td></if>
<if condition="$vboptions[endislastx3]"><td width="33%" align="left">$lastxdevelt3</td></if>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table><br></if>  

Link down


hoặc
http://www.mediafire.com/?44dxw4uaoqrvpgo
Trích từ: tổng hợp thủ thuật vBulletin

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN