mod đăng ký chạy dọc forum vbb - Đã test thành công
Đăng lúc 12/28/2011 07:58:00 AM
Trích từ: tổng hợp thủ thuật vBulletin

Hướng dẫn cài đặt:

Tải file sauGiải nén, upload file float-button-reg.js vào thư mục clientscript của forum trên host.
Upload ảnh stupid.gif trong thư mục images, trong đính kèm có cả file PSD để các bạn tiện chỉnh sửa 

Chèn vào cuối temp footer 
Nếu code ko rỏ thì bạn xem tại đây http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=1443
<vb:if condition="$show['guest']"> <script type="text/javascript" src="clientscript/float-button-reg.js"></script> <style type="text/css"> #topbar { PADDING-TOP: 100px; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-RIGHT: 5px; PADDING-LEFT: 5px; VISIBILITY: hidden; WIDTH: 350px; FONT-FAMILY: Tahoma; POSITION: absolute; } </style> <div id="topbar"> <table width="100%"> <tr> <td width="99%"> <a href="register.php"><img style="float: left" src="/images/stupid.gif" border="0"></a> </td> </tr> </table> </div> </vb:if>
Trích từ: tổng hợp thủ thuật vBulletin 

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN