Lý thuyết và bài tập visual FoxPro
Đăng lúc 12/18/2011 09:55:00 PM


Bài 1: Tạo tệp CSDL Bài 2: Nhập và sửa nội dung bản ghi
Bài 3: Quản lý cấu trúc tệp và bản ghi
Bài 4: Quản lý các tệp
Bài 5: Tìm kiếm tuần tự - Sắp xếp vật lý trên CSDL
Bài 6: Sắp xếp theo tệp chỉ số
Bài 7: Sắp xếp theo tệp chỉ số (tiếp)
Bài 8: Đặt lọc và tính toán trên CSDL
Bài 9: Làm việc với nhiều CSDL
Bài 10: Câu lệnh truy vấn có cấu trúc SQL
Phụ lục A: Các lệnh thường dùng
Phụ lục B: Các hàm xử lý CSDL thường dùng
http://www.mediafire.com/download.php?pzn7yyy9d7veq7r

Còn đây là Tổng hợp tài liệu về môn cơ sở dữ liệu được mình sưu tầm và tổng hợp. Update liên tục trong 1 folder duy nhất

http://www.mediafire.com/?tdctm139p5467
[PASSWORD]
wWw.kenhdaihoc.com


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN