Loại bỏ Read more ở trang tĩnh (static page)
Đăng lúc 12/08/2011 08:23:00 AM

Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu: Đối với Blogger thì thủ thuật tóm tắt bài viết tự động với nút Read More và ảnh đại diện là một phần quan trọng tạo nên diện mạo đẹp cho Blog của bạn. 

Tuy nhiên kể từ khi Blogger phát hành đặc tính tạo trang tĩnh: New Post (Bài đăng mới) > Edit Page (Chỉnh sữa trang) > New Page (Tạo trang mới) 

Thì thủ thuật Read More gặp vấn đề đối với các trang tĩnh. Thông thường các trang tĩnh dùng để tạo các trang About, Contact,… Khi bạn mở trang tĩnh thì nó hiển thị Read More, khi click chuột vào liên kết Read More vẫn không hiển thị toàn bộ nội dung bài viết. Để giải quyết vấn đề này thì cần phải loại bỏ chức năng Read More có ảnh đại diện ra khỏi các trang tĩnh. 


CÁCH THỰC HIỆN 

1. Đăng nhập Blogger Dashboard (Bảng điều khiển)
2. Chọn: Design (Thiết kế) > Edit HTML (Chỉnh sữa HTML)
3. Đánh dấu chọn ô: Expand Widget Templates (Mở rộng mẫu tiện ích)

4. Chèn script 

Bước 1: Tìm đoạn code có dạng sau:

<div class='post-body'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<div expr:id='"summary" + data:post.id'><data:post.body/></div>
<script type='text/javascript'>createSummaryAndThumb("summary<data:post.id/>");
</script> <span class='rmlink' style='float:right;padding-top:20px;'><a expr:href='data:post.url'> 
 Đọc tiếp... 
"<data:post.title/>"</a></span>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'><data:post.body/></b:if>
<div style='clear: both;'/> <!-- clear for photos floats -->
</div>

Không phải template nào cũng có đoạn code như trên, chỉ tìm tương tự thôi. Chủ yếu là có 3 dòng tô đỏ.


Bước 2: Tìm trong khối code đó dòng <div class='post-body'>

- Thêm vào sau nó đoạn code:

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'><br/>
<data:post.body/>
<b:else/>

- Nếu không tìm thấy, thì tìm dòng: 

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>


- Và thêm vào trước nó đoạn code trên.


Bước 3: Tìm dòng <div style='clear: both;'/>

- Thêm trước nó thẻ đóng </b:if>

- Nếu không thấy dòng này thì tìm dòng:

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'><data:post.body/></b:if>


- Và thêm vào trước (hay sau nó cũng được) thẻ đóng </b:if>


Bước 4: Save template. (Lưu mẫu)

Xem thêm tại  http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2066

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN