làm gì khi quên mật khẩu admin vbb
Đăng lúc 12/28/2011 07:32:00 AM
Trích từ: tổng hợp thủ thuật vBulletin

Lỡ quên mật khẩu admincp thì sao lấy lại mật khẩu được đây????

Trong trường hợp Email cũng không check được thì còn cách này:

1. Đăng ký tài khoản mới (hoặc 1 tài khoản khác đã có)
2. Mở table User lên và tìm xem User Admin có thuộc tính "usergroupid" bằng bao nhiêu thì gán giá trị này cho tài khoản mới vừa tạo (thường giá trị là: 6)
3. Mở file "includes/config.php" lên và tìm đến biến $config['SpecialUsers']['superadministrators'] = '1'; thay giá trị 1 bằng số ID của tài khoản vừa tạo

Sau đó chỉ cần login vô bằng tài khoản vừa tạo, rồi đổi lại password cho Admin.

Nhớ phải sửa lại file config.php sau khi đổi password admin nhé!

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN