Không cho quét khối và copy văn bản
Đăng lúc 12/08/2011 03:00:00 PMGiới thiệu: Nếu bạn không muốn mọi người tùy tiện copy bài trên blog của bạn khi chưa được sự đồng ý của bạn, thì đoạn code sau sẽ giúp bạn vô hiệu hóa sự quét khối trên blog để ngăn việc copy các bài viết. 

Xem thêm tại đây: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2072

Demo: các bạn thử copy trang này đi :)) http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=16
CÁCH THỰC HIỆN 

1. Đăng nhập Blogger Dashboard (Bảng điều khiển) 
2. Chọn: Design (Thiết kế) > Edit HTML (Chỉnh sữa HTML) 
3. Không cần đánh dấu chọn ô: Expand Widget Templates (Mở rộng mẫu tiện ích)

4. Chèn script 

Bước 1: Tìm thẻ đóng </head>

- Thêm vào trước nó đoạn code sau:

<!-- Không cho quét khối và copy văn bản -->
<script language='JavaScript1.2'>
function disableselect(e){
return false
}
function reEnable(){
return true
}
//if IE4+
document.onselectstart=new Function ("return false")
//if NS6
if (window.sidebar){
document.onmousedown=disableselect
document.onclick=reEnable
}
</script>

Đoạn code trên là áp dụng cho cả Blog.


Mở rộng thủ thuật

1. Chỉ cấm sao chép ở trang bài viết

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
Code ở bước 1
</b:if>

2. Chỉ cấm sao chép ở trang chủ

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
Code ở bước 1
</b:if>

3. Chỉ cấm sao chép ở trang chủ, trang nhãn

<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>
Code ở bước 1
</b:if>

4. Chỉ cấm sao chép trang lưu trữ

<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>
Code ở bước 1
</b:if>

5. Chỉ cấm sao chép ở trang tĩnh

<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>
Code ở bước 1
</b:if>

6. Chỉ cấm sao chép ở một trang riêng biệt nào đó

<b:if cond='data:blog.url == "LINK_của_trang_riêng_biệt"'>
Code ở bước 1
</b:if>

7. Cấm hết, chỉ trừ trang bài viết

<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>
Code ở bước 1
</b:if>

Lưu ý: Nếu thay == thành != thì kết quả sẽ ngược lại. 

== // Chỉ cấm sao chép ở trang ...
!= // Cấm sao chép hết ở các trang, trừ trang ...


Bước 2: Save template. (Lưu)

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN