Không cho đăng ký Username chứa các ký tự đặc biệ
Đăng lúc 12/28/2011 07:40:00 AM
Trích từ: tổng hợp thủ thuật vBulletin

Nếu bạn muốn diễn đàn của bạn ko cho đăng ký Username chứa ký tự đặc biệt lằng ngoằng hay đơn giản là ko cho đăng ký username chưa ký tự nào đó bạn ko thích thì bạn có thể làm như sau:
AdminCP -->Vbulletin Option -->User Registration Options -->Username Regular Expression:
Nhập vào:

^([a-zA-Z0-9\.\[email protected]]+)$
Như vậy username đăng ký chỉ đc chứa các ký số, a->z, A->Z,0->9 chứa dấu .,dấu -,dấu_ và dấu @Trích từ: tổng hợp thủ thuật vBulletin

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN