Hướng sẩn sử dụng PhotoshopCS từ A-Z
Đăng lúc 12/21/2011 07:59:00 PM
Nhiều quá mình không có thời gian post lên đây, các bạn thông cảm và vào đây nhé http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=2290

PhotoShop - 1 - Giới thiệu làm quen các công cụ
PhotoShop - 2 - Công cụ chọn vùng 1
PhotoShop - 3 - Công cụ chọn vùng 2 - Ghép quần áo cho nhân vật
.......................................

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN