Hướng dẩn Tạo phông nền cho bài viết vBB - Test thành công
Đăng lúc 12/28/2011 08:06:00 AM
Trích từ: tổng hợp thủ thuật vBulletin

Vào template postbit hoặc postbit_legacy tùy vào bạn để thông tin cá nhân dọc hay ngang


Tìm:


<div id="post_message_$post[postid]">

Thay bằng: <div id="post_message_$post[postid]" style="background:url(link tới ảnh)"

Đổi link tới ảnh bạn muốn. Vậy là ok 

Trích từ: tổng hợp thủ thuật vBulletin

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN